Algemene Voorwaarden Schmink Smoeltjes

 

TARIEVEN

Alle tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen, maar exclusief 21% BTW, reiskosten à € 0,40 per kilometer en eventuele

parkeerkosten, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Indien u deze liever per post ontvangt, zullen wij u

vanzelfsprekend tegemoet komen.

Offertes zijn geldig tot veertien dagen na opmaakdatum.

Herinneringen worden per e-mail verzonden.

Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

 

BOEKING

Schmink Smoeltjes hanteert een startboeking vanaf 2,5 uur. Wilt u Schmink Smoeltjes boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 2,5 uur, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

WACHTKOSTEN

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn, rekent Schmink Smoeltjes voor de tussenliggende uren wachtkosten tegen het afgesproken uurtarief.

 

REISKOSTEN

De reiskosten worden berekend vanaf de vestiging van Schmink Smoeltjes tot aan de opgegeven locatie en terug. Deze reiskosten

bedragen € 0,40 per gereden kilometer vanaf een enkele-reisafstand van 10 kilometer.

Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps.

 

PARKEERKOSTEN

Bij betaald parkeren zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

 

BETALING

Bedrijven: Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL20 RABO 0308 2495 93 ten name van N.M. van der Velde-Helmons. Wanneer de rekening niet tijdig betaald is, dan ontvangt u een 1e

herinnering. Bij de 2e herinnering wordt de factuur verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Na de 2e herinnering volgt een aanmaning en wordt de factuur verhoogd met 10%. Wanneer de factuur na de aanmaning nog niet betaald wordt, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Particulieren: Het verschuldigde bedrag dient vooraf voldaan te zijn op rekeningnummer NL20 RABO 0308 2495 93 ten name van N.M. van der Velde-Helmons of dient contant op locatie bij aankomst van Schmink Smoeltjes te worden voldaan.

 

TOESLAGEN

Voor opdrachten op zondagen kan een toeslag van 25% op het uurtarief gelden.

Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 uur en 8.00 uur kan deze toeslag gelden.

Op nationale feestdagen kan een toeslag van 50% op de normale uurtarieven gelden.

 

WIJZIGINGEN EN ANNULERING

Wijziging in de opdracht (bijv. het aantal kinderen, aantal uren etc.) dient u zo spoedig mogelijk door te geven. Daarbij hanteert Schmink Smoeltjes de volgende voorwaarden:

  • Bij wijziging tot 14 dagen voor de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging aangepast (verhoogd/verlaagd).
  • Bij wijziging binnen 14 dagen tot de datum van de opdracht wordt de offerteprijs alleen aangepast, indien het meerwerk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.
  • Bij wijziging op de datum van de opdracht wordt meerwerk doorberekend bovenop de overeengekomen prijs. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.

Bij annulering van de opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de opdracht kunt u kosteloos annuleren.
  • Bij annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de datum van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering op de dag van de opdracht brengen wij u 100% van de overeengekomen prijs in rekening.

Schmink Smoeltjes behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.

Schmink Smoeltjes behoudt zich het recht voor, een opdracht kosteloos te annuleren in geval van onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht. Wij zullen te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen, zodat uw feest of evenement toch doorgang zal kunnen vinden. Gezien de onvoorziene aard van deze omstandigheden dient u er wel rekening mee te houden dat er géén passende vervanging meer

beschikbaar is. In dat geval kunnen de (schmink)activiteiten niet (of gedeeltelijk) door gaan. Schmink Smoeltjes rekent in deze

uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

 

LOCATIE OPDRACHTGEVER EN WERKOMSTANDIGHEDEN

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, de mogelijkheid tot het verversen van water en wanneer er buiten geschminkt

wordt, een overkapping bij regen. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen.

Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen bepaalt Schmink Smoeltjes welk kind het laatste kind is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

Schminktijden worden door de schminkster strikt gehanteerd. Wilt u dat de schminkster langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend tegen het reguliere uurtarief eventueel verhoogd met een toeslag.

Schmink Smoeltjes heeft na elke twee uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van vijftien minuten.

Bij een boeking van acht uur behoudt Schmink Smoeltjes zich het recht om dertig minuten doorbetaald te pauzeren om te kunnen eten.

 

TOEZICHT TIJDENS SCHMINKEN

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één

volwassene (18+), die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.

Schmink Smoeltjes is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Schmink Smoeltjes erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of

indirect. Alle door Schmink Smoeltjes gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd.

Schmink Smoeltjes behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld met een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken.

 

FOTO’S EN AUTEURSRECHT

Schmink Smoeltjes behoudt zich het recht haar (schmink)activiteiten middels foto’s vast te leggen. De foto’s kunnen op de website van Schmink Smoeltjes geplaatst worden. Indien ouders/opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben dient dit van tevoren nadrukkelijk te worden aangegeven.

Op alle foto’s van Schmink Smoeltjes rusten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal te gebruiken zonder

schriftelijke toestemming van Schmink Smoeltjes.

 

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

Schmink Smoeltjes behoudt zich het recht voor haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van eigen werkkleding, plaatsen van vlaggen/banners en het uitdelen van flyers en visitekaartjes.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is verplicht zich in zijn overeenkomst met Schmink Smoeltjes afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden, tenzij anders wordt overeengekomen.

Download
Algemene voorwaarden Schmink Smoeltjes
Algemene voorwaarden Schmink Smoeltjes v
Adobe Acrobat document 406.1 KB